Vårt byalag består av 40 fastighetsägare.
Av dessa är det 16 fastboende samt sju verksamheter/firmor.

 

  • Erbjudande om fiberdragning till vårt område inkommer från IP-Only i maj 2017

  • IP-Only - Informationsmöte genomfört den 11 juni kl 15, 2017 i Röfors Folkets Hus

  • Ett mycket välbesökt möte - cirka 75% av våra medlemmar

  • Huvuddelen av de närvarande gjorde på mötet sin beställning av bredband från IP-Only

Nyhetsbrev finner Du efter hand under "Nyheter" i listen till höger på startsidan.


 

 

 

 


 

Nyheter

Nyhetsbrev nr 1 2015

29.06.2015 14:16
Årsmötet den 26 april 2015 i Röfors Folkets Hus är genomfört! Mötesprotokoll finns att tillgå på...

SOBU Årsmöte 2015 - Protokoll

26.04.2015 13:00
Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening Årsmöte2015-04-26 kl 13.00  Röfors Folkets...

Årsmöte SOBU Sikudden med Omnejd ByUtvecklingsförening

06.02.2015 18:53
Medlemmar i SOBU kallas härmed till Årsmöte,Sikudden med omnejd - ByUtvecklingsförening2015-04-26...

Nyhetsbrev nr 2 2014

23.12.2014 17:45
NYHETSBREV nr 2 2014 SOBU Sikudden med omnejd - ByutvecklingsföreningVårt byalag består av 38...

Nyhetsbrev nr 1 2014

23.12.2014 17:32
NYHETSBREV nr 1 2014 SOBU Sikudden med omnejd - ByutvecklingsföreningVi är nu 38 intresserade...

SOBU Årsmöte - protokoll

26.04.2014 00:00
Sikudden med Omnejd - ByUtvecklingsförenings Årsmöte ägde rum i Röfors Folkets Hus kl 14-16. ...

Påminnelse !!!

15.03.2014 23:54
För Er som vill ingå i projektet Fiber till Sikudden med Omnejd. Ombeds sända "Ansökan om...

Bildningsmöte

11.01.2014 00:00
BildningsmöteSikudden med omnejd -Byutvecklingsförening (SOBU).Folkets Hus...

Fiber-gruppen startades som ett Leader-projekt

31.12.2013 00:00
         
<< 1 | 2 | 3