Medlems-information

Medlemslista:

På begäran får medlemmarna tillgång till medlemslista. Förfrågan ställs till Sven-Åke Lundin!

(Ingen medlemslista kommer här att presenteras, och därmed krävs ingen inloggning. Detta diskuterades på årsmötet, och beslut togs på nästkommande styrelsemöte.) 


Information - Tisdag den 25 mars 2014

Förfrågan om Skanova Byalagsfiber till Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening

 för 32 fastighetsägare är nu inlämnad


Sammanfattning från styrelsemöte 2014-03-15

-Org.nr 802476-8684 och Plusgirokonto 703537-1 nu klart att använda.

-37 fastighetsägare har muntligt visat intresse av fiber till sin fastighet. Anmälan om medlemskap till föreningen samlas nu in.

-Ansökan till Skanova går iväg senast 2014-04-10

-Årsmöte 26/4 kl 14.00 Röfors Folkets Hus. Kallelse går ut senast 5/4.

-Nästa styrelsemöte 17/5.