Medlems-information

Medlemslista:

På begäran får medlemmarna tillgång till medlemslista. Förfrågan ställs till Bengt Hammas!

(Ingen medlemslista kommer här att presenteras, och därmed krävs ingen inloggning. Detta diskuterades på årsmötet, och beslut togs på nästkommande styrelsemöte.) 

 

Information - Tisdag den 25 mars 2014

Förfrågan om Skanova Byalagsfiber till Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening

 för 32 fastighetsägare är nu inlämnad

 

Sammanfattning från styrelsemöte 2014-03-15

-Org.nr 802476-8684 och Plusgirokonto 703537-1 nu klart att använda.

-37 fastighetsägare har muntligt visat intresse av fiber till sin fastighet. Anmälan om medlemskap till föreningen samlas nu in.

-Ansökan till Skanova går iväg senast 2014-04-10

-Årsmöte 26/4 kl 14.00 Röfors Folkets Hus. Kallelse går ut senast 5/4.

-Nästa styrelsemöte 17/5.