Från Styrelsemötet 2018-08-25

26.08.2018 10:38

Vi gör en framställan till Inger Trodell att SOBU får delta i framtida möten med IP-Only. 

Mail (2018-08-14) till IP-Only med frågor om hur deras planer för Vagersta ser ut - inget svar ännu!

Vi kommer att skicka mail till IP-Onlys ledningsgrupp och klaga på deras totala brist på information till sina kunder, och totala brist på konkreta planer inom vårt område.