Handlingar inför Årsmötet den 21 April 2018

07.04.2018 17:44

1. Kallelse                             Kallelse.pdf (251,5 kB)

2. Verksamhetsberättelse     Verksamhetsberättelse.pdf (575126)

3. Förvaltningsberättelse      Balansräkning.pdf (185 kB) Resultaträkning.pdf (253,4 kB)

4. Revisionsberättelse          (vid årsmötet)

5. Verksamhetsplan              Verksamhetsplan 2018-2019.pdf (190989)