Informations brev till SOBUs medlemmar Febr 2016

29.03.2016 18:04

 

 

 

Hej på Er och ett sent God fortsättning på 2016!

Det är nu snart över två år sedan vi hade bildningsmöte för SOBU i Röfors Folkets Hus. Då med fast övertygelse att vi under hösten 2014 eller åtminstone under våren 2015 skulle åstadkomma fiberbyggnad till vårt område.
Så har nu tyvärr inte blivit fallet främst på grund av vår okunskap att Jordbruksverkets regler för offentligt stöd från kommuner och länsstyrelse inte har funnits under 2014. De väntades först återkomma - som vi beskrev i senaste Nyhetsbrevet - i maj månad 2015. Men inte nog med det - de återkom först den 14 dec 2015 (se gärna Jordbruksverkets hemsida)

Vi har uppenbart råkat ut för ett allvarligt delay i vår fiberbyggnad!
Men nu dock ges en liten öppning även om förlångsammande faktorer finns. Bland annat skall fleras aktörer in vdg styrningen nämligen Region Örebro Län som skall överta samordingen av Digital Utbyggnad enligt Digital Agenda – Region Örebro Län. Det innebär att tra aktöfrer skall samsas nämligen LänsIT-gruppen, Länsstyrelsen och Region Örebro Län. De första inledande kontakterna har redan skett senast nu i början av februari 2016 och vissa ljuspunkter kan skönjas enligt IT-ansvarig i Askersunds kommun, Inger Trodell Dahl som är medlem av LänsIT-gruppen.

Hon har tyvärr just nu – i mitten av februari drabbats av en envis influensa – vilket gjort att vi ännu inte fått reda på hur nästa steg i vår fiberbyggnad skall tas.

Vi kan Nu dock inte avvakta längre med detta brev då dels förberedelser för vår Årsstämma i slutet av april skall göras.
Ni uppmanas nu att komma in med motioner till mötet som bör komman in före april månad (4 v innan Årsstämma)

Ni uppmanas också betala in medlemsavgiften för 2016

Vi har planerat årsmöte i Röfors Folkets Hus söndagen den 26 april kl 13.00-ca 14.30. Som ”vanligt” bjuder vi på fika! Varmt och vårligt (hoppas vi) Välkommen!

Kallelse finner Du/Ni som bilaga till detta mail!

Vidare vill vi också ha in medlemsavgift för 2015, 150 kronor per fastighet!
Pg 70 35 37-1. Glöm inte skriva namn som meddelande vid inbetalningen.
Betala gärna före den 1 mars 2015. (Enl stadgarna faktiskt före den 1 febr – men det torde vara en omöjlighet!)

Kolla gärna in ytterligare information samt kommande NYHETSBREV på hemsidan
www.sikudden-med-omnejd.webnode.se

Bästa hälsningar
//Styrelsen SOBU (Gunilla, Sören, Ove, Bengt o Sven-Åke)