Informationsbrev till SOBUs medlemmar Febr 2017

28.02.2017 00:00

 

Bästa medlem i SOBU - ett sent God fortsättning på 2017!

SOBU%20Karta%2019%20maj%2014_png.jpgDet är nu inte mindre än tre år sedan vi hade bildningsmöte för SOBU i Röfors Folkets Hus. Då med fast övertygelse att vi under hösten 2014 eller åtminstone under våren 2015 skulle åstadkomma fiberbyggnad till vårt område.
Så har nu tyvärr inte blivit fallet främst på grund av vår okunskap att Jordbruksverkets regler för offentligt stöd inte har funnits under 2014 – dec 2016.

Nu finns både regler och stöd men inte tillräckligt – pengarna räcker helt enkelt inte säger Askersunds kommun. De som nu – ändå - kommit igång och skall få möjlighet till fiber är det så kallade ”Askersund 1” (Ingelsby, Mariedamm, Närkesberg, Norra Kårberg, Hagaberg-Röllinge och Gålsjö) – allt på östra sidan av Askersunds kommun. Hittills är 263 skarpa avtal inlämnade.

Men vi tillhör inte detta – utan ingår i ”Askersund 2” som endast finns som en kartskiss insänd till Länsstyrelsen för ansökan om offentligt stöd till Jordbruksverket. Pengarna är troligen ännu inte dedicerade! Men är på gång hoppas vi! Askersunds kommun har planer på att dela upp ”Askersund 2” i tre delar - 1. Nordväst ut från Askersund 2. Från Markebäck/Dohnafors till vårt område 3. Sydväst ut från Askersund. Bland dessa tre områden är vårt område prioriterat!

Men vi har som sagt fortsatt -  uppenbart - råkat ut för ett allvarligt delay i vår fiberbyggnad! Detta främst på grund av ett antal förlångsammande faktorer. Utöver bristen på regler så skall flera aktörer samsas vad det gäller styrningen - nämligen Region Örebro Län som övertar samordningen för bredbandsutbyggnaden från Länsstyrelsen. Bredbandsstrateg Linus Grabö Region Örebro Län – är regeringens samordnare och ansvarar för planering och styrning av bredbandsutbyggnaden. Länsstyrelsen är nu endast inblandad vad det gäller fördelning av offentliga stödmedel.

Vi har nu också uppdaterat/aktualiserat vår ansökan till kommuner och länsstyrelse från 2015-05-22. Den har också sänts till Linus Grabö, Region Örebro Län!

Vi kan Nu dock inte avvakta längre med detta brev då förberedelser för vårt Årsmöte planerat till den 22 april måste göras.

  • ·         Ni uppmanas nu att komma in med motioner till mötet som bör komma in före april månad (4 v innan Årsstämman)
     
  • ·         Ni uppmanas också betala in medlemsavgiften för 2017, 150 kronor per fastighet! Pg 70 35 37-1. Glöm inte skriva namn som
              meddelande vid inbetalningen.Betala gärna före den 31 mars 2017. (Enl stadgarna faktiskt före den 1 febr – men det torde som förra           året vara en omöjlighet!)

Vi har planerat årsmöte i Röfors Folkets Hus lördagen den 22 april kl 13.00 – c:a 14.00 Som ”vanligt” bjuder vi på fika och vi avser starta med just fika c:a kl 12.30 (Obs!) tillsammans med och efter Stenboda Samfällighets Årsstämma.
Varmt och vårligt (hoppas vi) Välkommen!

Kallelse – med eventuellt justerade tider - kommer att sändas till Er i mitten av mars 2017!

Kolla gärna in ytterligare information samt kommande NYHETSBREV på hemsidan
www.sikudden-med-omnejd.webnode.se

Bästa hälsningar

//Styrelsen SOBU (Gunilla, Sören, Ove, Bengt o Sven-Åke)