IP-Only juni 2018

07.07.2018 15:34

Ni har väl alla fått mail från IP-Only före midsommar.

Ordföranden har ett antal gånger under våren mailat deras "projektledare", utan att få några som helst svar.

Han har även genom kommunens handläggare försökt få kontakt med företaget, men utan resultat.

Vi redovisar denna mailväxling, samverkansavtal, länk till IP-Only.

iponlymail_juni_2018.pdf (473353)
Samverkansavtal Askersunds kommun och IP-Only.pdf (447446)
Telia avsiktsförklaring.pdf (552654)
 Länk till IP-Onlys info: app.rule.io/browser/a/n_1uc/d/n_2hw9/di/n_rt/s/n_1eow28/e/n_fv44c