Kallelse till Årsmöte Lördagen den 21 April 2018 kl 15:00 - Röfors Folkets Hus

11.02.2018 21:18

Du/Ni kallas härmed till Årsmöte i SOBU,

Sikudden med omnejd - ByUtvecklingsförening

 

2017-04-21 kl 15:00 - Röfors Folkets Hus