Nyhetsbrev nr 1 2014

23.12.2014 17:32

NYHETSBREV nr 1 2014 SOBU Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening


Vi är nu 38 intresserade fastighetsägare, för fiber till vårt område.

 • Den 14 september så har vi nu nått upp till 38 fastighetsägare med anmält intresse för medlemsskap!    
  Av dessa är det 14 fastboende samt fyra verksamheter/firmor.
   

 • Ansökan
       om Byalagsfiber sändes in till Skanova i mars 2014. Svaret har dock uppskjutits flera gånger och vi har gått i "väntans tider"!
       Semestrar hade uppenbarligen kommit emellan!
   

 • Den 15
       sept fick vi äntligen ett svar - men egentligen utan innehåll.
       Vi fick bara reda på att det offentliga stödet från kommun och
       länsstyrelse för 2014 är slut. 

 • Nu går
       vi igång med att försöka reservera offentliga medel för 2015.
   

 • Första
       åtgärden är att försöka få till ett möte med Askersunds och Laxås
       kommuners IT-samordnare samt länsstyrelsens bredbandssamordnare!
   

 • Nästa
       styrelsemöte har vi bokat till den 31 oktober 2014

Bästa hälsningar Styrelsen SOBU