Nyhetsbrev nr 1 2015

29.06.2015 14:16


  • Årsmötet den 26 april 2015 i Röfors Folkets Hus är genomfört! Mötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan och bifogas också detta nyhetsbrev.

  • Vårt byalag består fortsatt av 38 fastighetsägare. Av dessa är det 14 fastboende samt fem verksamheter/firmor.

  • Ansökan om offentligt stöd för fiberbyggnad till SOBU är inlämnad till Askersunds kommun samt till Laxå kommun och Länsstyrelsen den 22 maj 2015.

  • Askersunds kommun har gjort en "förundersökning" med Fibergruppen AB i Norrköping om möjliga fiberutbyggnadsområden inom Askersunds kommun på kommersiell grund. Tyvärr hamnade inte vårt område på möjliga områden troligtvis på grund av för få fastboende samt för få verksamheter inom SOBU. Vår ansökan till Länsstyrelse och kommuner ligger dock fortsatt "pendlande".

  • Vi har kompletterat underlaget till Fibergruppen AB Norrköping med en möjlig samordning av Vattenfalls kommande nedgrävningsprojekt av elkabel inom Stenboda och Sikuddens fastigheter!  Ännu inget resultat!

  • Alltså - ALLA - om vi nu kan hjälpas åt med att "ragga" fler fastboende och  verksamheter inom vårt område intresserade av fiberanslutning vore det jättebra!!

  • Beslut om fördelning av det offentliga stödet för fiberbyggnad kommer att tas av Länsstyrelse och kommuner under inledning av hösten!! 


  • LÅT OSS VARA MED I DETTA!


Glad sommar till Er från Styrelsen SOBU