Nyhetsbrev nr 1 2017

07.03.2017 00:00

   NYHETSBREV nr 1/17

SOBU Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening

Se hemsidan www.sikudden-med-omnejd.webnode.se

 • Vårt byalag består nu av 40 fastighetsägare.
  Av dessa är det 16 fastboende samt nu sju(!) verksamheter/firmor.

 • Ansökan om offentligt stöd för fiberbyggnad till SOBU är inlämnad till Askersunds kommun samt till Laxå kommun och Länsstyrelsen den 22 maj 2015.
  Ansökan är aktualiserad och kompletterad samt också sänd till Region Örebro Län och regeringens samordnare/bredbandsstrateg i Örebro län i febr 2017.

 • Askersunds kommun gjorde under 2016 en ”förundersökning” med Fibergruppen AB i Norrköping om möjliga fiberutbyggnadsområden inom Askersunds kommun på kommersiell grund.

 • Detta har nu resulterat i två områden inom kommunen; Askersund 1 – östra sidan av kommunen och Askersund 2 – västra sidan.
  Askersund 1 har startat sin utbyggnad med hittills 263 skarpa avtal inlämnade.

 • Askersund 2 är inlämnad som kartskiss till Länsstyrelsen för vidare ansökan till Jordbruksverket. Området planeras nu uppdelas i tre områden och också aktualiseras till fler entrepenörer än Fibergruppen nämligen Telia/Skanova och IP-only. Vårt område består av Dohnafors/Markebäck/Sikudden längs 205:an till kommungränsen.

 • Under 2016 gjorde vi ett försök med att komplettera underlaget till Fibergruppen AB Norrköping om en möjlig samordning av Vattenfalls nedgrävningsprojekt av elkabel inom Stenboda och Sikuddens fastigheter!  
  TYVÄRR dock negativt resultat – då Fibergruppen AB tyckte att ”samordningssträckan” var för kort.

 • Fortsatt dock – ligger vår ”ansökan” som sagt pendlande. Nu också förnyad och aktualiserad i febr 2017. Med ihärdighet jagar vi kommuner, Länsstyrelse och Region Örebro län om en tidsplan för installation till oss!

Styrelsen SOBU