Nyhetsbrev nr 2 2014

23.12.2014 17:45

NYHETSBREV nr 2 2014 SOBU Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening


 • Vårt byalag består av 38 fastighetsägare. Av dessa är det 14 fastboende samt fyra verksamheter/firmor.

 • Mötet med
       Askersunds och Laxås kommuners IT-samordnare samt Länsstyrelsens bredbandssamordnare den 23 oktober är genomfört!

 • Tyvärr
       - inte så upplyftande besked på detta möte!
       Jordbruksverkets regler för offentligt stöd avslutades 2013 och inga nya finns framställda. De beräknas först finnas till våren 2015 (maj månad).

 • Vid en byalagsinstallation av fiber är en zonindelning från centrum av byn
       aktuell. Denna strategi är ny och framtagen av länsstyrelsen. Den innebär  att utanför zon 1 blir installationen dyrare och länsstyrelsen kommer att  reglera zonernas storlek/omfattning. I zon 1 är ambitionen fortsatt från Länsstyrelsen - en maxsumma på 15 000:- för fiberinstallation.

 • Länsstyrelsens mål är att 90% av fastboende i länet skall ha fiber utbyggd 2020

 • Byalaget bör vara behjälpliga med avtalsskrivande för fastighetsägare samt markavtal för grävning.

 • Därefter bygger, äger och driver - operatören (Skanova) - projektet.

 • Länsstyrelsens beslut om fördelning av offentligt stöd tas tidigast våren 2015 (maj)

 • Länsstyrelsen beräknar att den s.k. Örebromodellen förväntas hålla vilket innebär 7500:-
       till kanalisation samt 7500:- till Skanova för installation.

 • Kommunen kommer att ansöka om offentligt stöd för projektet (det enskilda) och kommunen skriver också avtal med Skanova och EU-pengar

 • Vi kommer att följa och hålla alla informerade om Länsstyrelsens utveckling av "Fiber till landsbygden" via mail, nyhetsbrev och hemsidan www.sikudden-med-omnejd.webnode.se

 • Till slut -
  Kommunerna Laxå och Askersund samt Länsstyrelsen stöder vårt fiberprojekt och uppmanar oss att inte tappa modet utan avvakta Jordbruksverkets kommande regler för offentligt stöd.


Bästa hälsningar Styrelsen SOBU