Nyhetsbrev nr 2 2015

02.11.2015 18:00

NYHETSBREV nr 2/15

SOBU Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening

 • Vårt byalag består fortsatt av 38 fastighetsägare. Av dessa är det 14 fastboende samt nu sju(!) verksamheter/firmor.
 • Ansökan om offentligt stöd för fiberbyggnad till SOBU är inlämnad till Askersunds kommun samt till Laxå kommun och Länsstyrelsen den 22 maj 2015.
 • Askersunds kommun har gjort en "förundersökning" med Fibergruppen AB i Norrköping om möjliga fiberutbyggnadsområden inom Askersunds kommun på kommersiell grund. Tyvärr hamnade inte vårt område på möjliga områden troligtvis på grund av för få fastboende samt för få verksamheter inom SOBU. Vår ansökan till Länsstyrelse och kommuner ligger dock fortsatt "pendlande".
 • Vi har därefter kompletterat underlaget till Fibergruppen AB Norrköping med en möjlig samordning av Vattenfalls kommande nedgrävningsprojekt av elkabel inom Stenboda och Sikuddens fastigheter!   TYVÄRR dock negativt resultat - då Fibergruppen AB tyckte att "samordningssträckan" var för kort.
 • Fortsatt dock - ligger vår "ansökan" som sagt pendlande. Och med ihärdighet jagar vi Askersunds kommun om en tidsplan för installation till oss!
 • Nedan - citat av de senaste uppgifterna från Askersunds kommun:
  Hej!

Bra med envishet! och tålamod....

Ja, så här ligger till...Jordbruksverkets datasystem är inte klart, beräknas vara klart jan/feb. Så räkna med tidigast mars....

Regeringen har beslutat att den som har tillväxtansvar i länet också ska ges möjlighet att få  bredbandskoordinatoruppdraget. Det betyder att Region Örebro län helt övertar samordningsansvaret. Troligen kommer det att ske från och med årsskiftet. Regionen har för avsikt att fortsätta det goda arbete som redan gjorts och ser inga större förändringar framför sig. I dagsläget finns ingen person avsatt för detta. LänsITgruppen kommer troligtvis att fortsätta även efter årsskiftet, eftersom Regionens ambition är att arbetet ska fortgå som tidigare. (Med största sannolikhet kommer det att ta  lite tid för Regionen att komma in i frågan och hitta ett arbetssätt. *min  kommentar*)

 • Vi är  alltså forfarande på "banan" - men inga stora utvecklingssteg!!
 • Vår förhoppning om att fördelning av det offentliga stödet för fiberbyggnad skulle tas av Länsstyrelse och kommuner under inledning av hösten var blåögt!
 • Nu gäller alltså - tidigast, jan-febr 2016!
 • Finns det någon i vår ädla förening som har idéer om "påtryckningsmedel" eller
       tillvägagångssätt?? - så hör av Er!!

Styrelsen SOBU