Nyheter

Nyhetsbrev nr 1 2015

29.06.2015 14:16
Årsmötet den 26 april 2015 i Röfors Folkets Hus är genomfört! Mötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan och bifogas också detta nyhetsbrev. Vårt byalag består fortsatt av 38 fastighetsägare. Av dessa är det 14 fastboende samt fem verksamheter/firmor. Ansökan om offentligt stöd för...

SOBU Årsmöte 2015 - Protokoll

26.04.2015 13:00
Sikudden med omnejd - Byutvecklingsförening Årsmöte2015-04-26 kl 13.00  Röfors Folkets Hus§1.  Mötets öppnande av Sven-Åke Lundin. Röstlängden fastställdes till de närvarande på mötet. Det var 15 personer närvarande på mötet. §2.  Val av mötets ordförande och sekreterare.Till...

Årsmöte SOBU Sikudden med Omnejd ByUtvecklingsförening

06.02.2015 18:53
Medlemmar i SOBU kallas härmed till Årsmöte,Sikudden med omnejd - ByUtvecklingsförening2015-04-26 kl 13.00  Röfors Folkets Hus§1.             Fastställande av...

Nyhetsbrev nr 2 2014

23.12.2014 17:45
NYHETSBREV nr 2 2014 SOBU Sikudden med omnejd - ByutvecklingsföreningVårt byalag består av 38 fastighetsägare. Av dessa är det 14 fastboende samt fyra verksamheter/firmor. Mötet med     Askersunds och Laxås kommuners IT-samordnare samt Länsstyrelsens bredbandssamordnare den...

Nyhetsbrev nr 1 2014

23.12.2014 17:32
NYHETSBREV nr 1 2014 SOBU Sikudden med omnejd - ByutvecklingsföreningVi är nu 38 intresserade fastighetsägare, för fiber till vårt område. Den 14 september så har vi nu nått upp till 38 fastighetsägare med anmält intresse för medlemsskap!     Av dessa är det...

SOBU Årsmöte - protokoll

26.04.2014 00:00
Sikudden med Omnejd - ByUtvecklingsförenings Årsmöte ägde rum i Röfors Folkets Hus kl 14-16.  14 av föreningens då 32 medlemmar deltog! SOBU-Årsmöte-Protokoll-140426.docx (97249)

Påminnelse !!!

15.03.2014 23:54
För Er som vill ingå i projektet Fiber till Sikudden med Omnejd. Ombeds sända "Ansökan om medlemsskap" till Sven-Åke Lundin samt sätta in 150:-/fastighet på föreningens Plusgirokonto

Bildningsmöte

11.01.2014 00:00
BildningsmöteSikudden med omnejd -Byutvecklingsförening (SOBU).Folkets Hus Röfors2014-01-11Närvarande:  SeBilaga 1 -Närvarolista§1.  Sven-Åke hälsar alla välkomna till Folkets Hus Röfors och öppnar därmed mötet. §2. Till mötesordförande väljer mötet Sven-Åke Lundin.§3. Till...

Fiber-gruppen startades som ett Leader-projekt

31.12.2013 00:00
         
<< 1 | 2 | 3